BANNER 1340px (empty)
BANNER 1340px (max_top)
wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
BANNER 1340px (winieta)
BANNER 450px (small winieta)
BANNER 160px (left_0)
BANNER 160px (left_1)
DRONY DLA GEODETY
DRONY DLA GEODETY
NAWI
NAWI
NIWELATORY
NIWELATORY
TACHIMETRY
TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE
SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN
BENTLEY GEOMAGAZYN
BANNER 160px (buttony_po_lewej)


BANNER 450px (middle_top_1)
BANNER 810px (middle_top_1_810)

Szukaj geokonferencji


W tym miejscu znajdziesz spis nadchodzących wydarzeń z zakresu geodezji, kartografii oraz GIS-u – konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, targów itp. Aby bezpłatnie dodać własne wydarzenie do działu Geokonferencje, wystarczy wypełnić formularz. Wpis ukaże się na portalu po akceptacji przez administratora.

Jeśli chcesz dodatkowo wypromować organizowaną przez siebie imprezę, sugerujemy wykupienie ogłoszenia płatnego na Geoforum.pl.

Ogłoszeniodawców zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz RODO.

Redakcja Geoforum.pl


POLSKA | ŚWIAT

październik 2020

2020-10-12 |WARSZAWA| O INSPIRE i ustawie o IIP


XVI konferencja z cyklu „GIS w praktyce” organizowana przez Centrum Promocji Informatyki pod hasłem „Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej i zmiany zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego”.

więcej

2020-10-12 |OLSZTYN| 50-lecie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego


W ramach obchodów 18 września przewidziano konferencję naukową, podczas której referaty wygłoszą m.in.: • prof. dr hab. Bogdan Ney „Rola geodezji w tworzeniu i utrzymaniu ładu przestrzennego na tle polityki UE”; • prof. dr hab. Andrzej Hopfer „Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| I Spotkanie Geodetów Mazowsza i Podlasia


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Podczas spotkania omówione zostaną główne problemy wykonawstwa geodezyjnego w regionie. Dyrektor Biura GIG Piotr Chęciński zaprezentuje nowy plan działania Izby oraz program specjalistycznych szkoleń skierowanych do geodetów. Zebranie odbędzie się o godzinie 16:00 w sali „C” w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Geoinformacja a środowisko w czasach INSPIRE


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Podczas spotkania zagadnienia związane z dostosowywaniem danych przyrodniczych do wymogów dyrektywy INSPIRE zaprezentuje dr Macie Rossa z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. O tym, jak informacje te publikować za pośrednictwem geoportali, opowie z kolei Łukasz Łukasiewicz z Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych z ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja inaugurująca projekt GBDOT


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Podczas pierwszej sesji omówione zostaną cele i stan realizacji projektu oraz harmonogram prac. Dr Elżbieta Bielecka i dr Dariusz Dukaczewski (IGiK) porównają ponadto zakres tematyczny polskiej bazy z analogicznymi opracowaniami tworzonymi w innych krajach Unii Europejskiej. Oddzielna część poświęcona będzie zastosowaniom GBDOT, o ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja SGP o katastrze


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich
„Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości” – to temat konferencji z cyklu „Kataster nieruchomości”, która odbędzie się w hotelu Novotel w Warszawie. Celem spotkania jest włączenie całego środowiska geodezyjnego i zainteresowanych branż w dyskusję na temat zmian legislacyjnych w dziedzinie katastru ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja - Dni Technik Satelitarnych


organizator: Centrum Badań Kosmicznych, Astri Polska, Klaster Technologii Kosmicznych, ESPI (Europejski Instytut Polityki Kosmicznej) i Program zintegrowanych aplikacji ESA
Celem tegorocznej konferencji odbywającej się w ramach Dni Technik Satelitarnych będzie zaprezentowanie najnowszych kierunków rozwoju polityki kosmicznej w Europie i wynikających z nich wyzwań dla Polski, w przededniu polskiej prezydencji w UE. W programie m.in. warsztaty zintegrowanych aplikacji satelitarnych, organizowane we ...

więcej

2020-10-12 |JAROSŁAW| Konferencja o GIS-ie


organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Instytut Inżynierii Technicznej)
Spotkanie będzie się składać z dwóch części, tj. sesji referatowej i prezentacji: cyfrowych map, obrazów satelitarnych i systemów GIS; sprzętu geodezyjnego, a także map historycznych Jarosławia, ksiąg wieczystych i współczesnych map inżynierskich. Zgłoszenia do 17 listopada pod nr tel. (16) 624-46-57 lub adresem ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja BGWM


organizator: Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Spotkanie dotyczące „Integracji danych geodezyjno-kartograficznych” realizowanej w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

więcej

2020-10-12 |KUTNO| Konferencja WSGK


organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie i Politechnika Lwowska
Spotkanie na temat „Współczesnych kierunków badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia” odbywa się z okazji 10. inauguracji roku akademickiego na kierunku geodezji i kartografia.

więcej

2020-10-12 |USA, WASZYNGTON| Oracle Spatial User Conference 2011


W trakcie imprezy odbędą się wykłady i warsztaty poświęcone m.in.: • nowościom w portfolio Oralce’a, • wykorzystaniu aplikacji Oracle Spatial i Oracle MapViewer, • wykorzystaniu obiektów z Oracle Spatial w środowisku Oracle Exadata Database Machine, • zastosowaniu oprogramowania Oracle Spatial w praktyce (propozycje ...

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Sesja w ramach Szkoły Eksploatacji Górniczej


W ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie „Geomatyka Górnicza”. Patronat nad sesją objęła Komisja Geomatyki Górniczej PTIP. Szkoła trwa od 21 do 25 lutego. W sumie przewidziano 17 sesji tematycznych, z których jedna dotyczy geoinformacji. ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Podsumowanie Akademii INSPIRE


organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości zastosowań informacji przestrzennej oraz rozwiązań geoinformacyjnych w realizacji zadań gminy. Tematyka spotkania obejmie także proces wdrażania postanowień dyrektywy INSPIRE w Polsce, w szczególności w odniesieniu do zadań gmin. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie ...

więcej

2020-10-12 |WROCŁAW| Podsumowanie projektu WBU we Wrocławiu


organizator: WBU we Wrocławiu
Konferencja podsumowująca projekt „Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego – WWIIP”. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja portalu geoinformatycznego, który wykonano w ramach międzynarodowego projektu Via Regia Plus – ...

więcej

2020-10-12 |POZNAŃ| GIS w przestrzeni miejskiej


organizator: Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Pracownia Analiz Geoinformacyjnych UAM,Teatr Ósmego Dnia
„Przestrzeń – Ludzie – Mapa – Miasto: GIS w przestrzeni miejskiej” – czterogodzinne spotkanie na temat znaczenia geoinformacji dla rozwoju miast.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Sympozjum Scan-3D


organizator: Scan-3D
Sympozjum z okazji rozpoczęcia działalności firmy Scan-3D na polskim rynku. W jego trakcie zaprezentowane zostanie 10-letnie doświadczenie spółki w zakresie skaningu laserowego oraz możliwości wykorzystania tej technologii w architekturze, przemyśle, geodezji, ochronie zabytków oraz sektorze GIS.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| O GIS-ie w zarządzaniu kryzysowym


organizator: Software-Konferencje
Konferencja „Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo”. Jednym z tematów będzie wykorzystanie GIS-u w zarządzaniu kryzysowym. Będzie to pierwsza edycja spotkania nt. technologii i systemów skutecznego reagowania w przypadkach zagrożeń bezpieczeństwa i życia organizowana w ramach cyklu konferencji informatycznych GigaCon. Spotkanie jest ...

więcej

2020-10-12 |MASSACHUSETTS (USA)| 3D Summit


organizator: OGC
Drugie spotkanie poświęcone rozwojowi standardów trójwymiarowych danych przestrzennych. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, także dla osób nie związanych z OGC.

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji)
V Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów pod hasłem: „Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów w Polsce”. Zgłoszenia udziału do 31 sierpnia.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Systemy do zarządzania kryzysowego


organizator: MultiTrain
Tematyka spotkania obejmuje: • systemy łączności, • bezpieczeństwo danych, • systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu, • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe, • organizację działań w sytuacjach kryzysowych. Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej: ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Geodezja i kartografia – problemy i wyzwania


organizator: Europejski Instytut Geodezji i Kartografii
Gości powita Jerzy Albin, dyrektor EIGiK-u. Referaty wygłoszą: • prof. Zdzisław Adamczewski – „Polska geodezja i kartografia – problemy i wyzwania”; • prof. Danuta Waniek, b. szef kancelarii Prezydenta RP – „Politycy mogą pomóc w tworzeniu sprawnego państwa”; • poseł Ryszard Kalisz ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Systemy monitorowania i nawigacji GPS oraz informacji przestrzennej GIS - odwołana


organizator: MultiTrain
Impreza odwołana

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA, Pałac Prymasowski| Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju


organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Konferencja jest organizowana w ramach warsztatów edukacyjnych projektu: „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych”. Impreza będzie się składać z dwóch części: konferencji dla interesariuszy konsultacji społecznych oraz zajęć pokazowych dla ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Start Galileo


organizator: CBK PAN, Ministerstwo Infrastruktury
Konferencja poświęcona europejskiemu systemowi nawigacji satelitarnej Galileo. W jej trakcie zaplanowano m.in. wspólne oglądanie startu pierwszych satelitów tego systemu, a także referaty dotyczące Galileo i udziału polskich instytucji w tym przedsięwzięciu.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Nawigacja i systemy lokalizacyjne


organizator: GigaCon
Tematyka konferencji obejmuje: systemy lokalizacyjne i radiolokację, Web GIS, Web mapping, mobilny GIS, nawigację w lotnictwie i kosmosie, a także systemy nawigacji satelitarnej GPS i urządzenia nawigacyjne. Spotkanie z ekspertami i praktykami ma pozwolić zdobyć wiedzę, wymienić się doświadczeniami, poznać najnowsze propozycje liderów rynku i ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| MSP a technologie satelitarne


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN wraz z Eurisy, Europejską Agencją Kosmiczną ESA i Komisją Europejską
Międzynarodowa konferencja pod hasłem „Zastosowania technologii satelitarnych w praktycznej działalności MSP metodą na przyśpieszenie ich rozwoju i wzrost konkurencyjności”. Konferencja ma na celu zachęcenie MSP do stosowania osiągnięć technologii satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych, w ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Bentley Forum 2011


organizator: Bentley Systems Polska
Spotkanie użytkowników rozwiązań firmy Bentley Systems z branż geoinżynieryjnej/wodnej i transportowej. W programie przewidziano prezentacje na temat: • najnowszych edycji: MicroStation, Bentley Map, PowerCivil for Poland; • zarządzania dokumentacją inżynierską: ProjectWise i GeoSpatial Server; • Select 2011 – korzyści i ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Systemy informacji geoprzestrzennej – zastosowanie w działalności operacyjnej


organizator: Akademia Obrony Narodowej, Esri Polska
Konferencja dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| XIX konferencja z cyklu „GIS w praktyce”


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące infrastruktury danych przestrzennych. Szczególny nacisk będzie położony na przedstawienie sposobów udostępniania danych i usług GIS. Eksperci omówią prawne aspekty infrastruktury informacji przestrzennej, zasady oraz standardy udostępniania danych przestrzennych, a także zagadnienia związane z ...

więcej

2020-10-12 |LUBLIN| GIS – nowy wymiar zarządzania w administracji publicznej


organizator: GIS-EXPERT Sp. z o.o.
Na konferencji mowa będzie m.in. o konsekwencjach wdrażania dyrektywy INSPIRE, budowie infrastruktury informacji przestrzennej w województwie lubelskim czy możliwościach finansowania systemów informacji przestrzennej ze środków unijnych. W trakcie imprezy ma się także odbyć konkurs pt. „Usługa e-marketing – nowy wymiar ...

więcej

2020-10-12 |BYTOM| Nowe technologie w gospodarce przestrzennej


organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice
Celem spotkania jest wskazanie kierunków i etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, potencjalnych zadań administracji publicznej w tym zakresie, przeszkód związanych z tym procesem oraz uświadomienie skali obowiązków stojących przed służbami miejskimi celem przełamania zapóźnień i różnorodnych barier informacyjnych w dziedzinie ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo


organizator: GigaCon
Jednym z tematów konferencji skierowanej do przedstawicieli administracji publicznej i służb będzie GIS w zarządzaniu kryzysowym. Wstęp wolny

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| I Ogólnopolska Konferencja Geodezyjna poświęcona zmianom prawnym


organizator: Centrum Kompetencji Forum
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Pomiary i dokumentacja techniczna po 7 czerwca” i będzie poświęcone najnowszym zmianom w prawie. Przewidziano cztery panele: • nowe rozporządzenia vs. stare instrukcje – jakie wytyczne stosować po 7 czerwca 2012?; • aktualne wymagania ODGiK zgodne z nowym rozporządzeniem MSWiA; • ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja o technologiach satelitarnych


organizator: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej Unicorn we współpracy z PARP i CBK PAN
Konferencja „Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” na temat znaczenia technologii satelitarnych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Skierowana jest do przedsiębiorców, ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja podsumowująca szkolenia INSPIRE


organizator: GUGiK
Konferencja podsumowująca projekt „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”. Udział bezpłatny po rejestracji (GUGiK oferuje także nocleg z 18 na 19 lipca).

więcej

2020-10-12 |GDAŃSK| Inauguracja SmartNet Pomorskie


organizator: Leica Geosystems Sp. z o.o.
W trakcie spotkania planowane jest poruszenie tematyki związanej z wykorzystaniem struktur sieci stacji referencyjnych SmartNet w codziennych pracach geodezyjnych, przedstawienie nowego komercyjnego serwisu dostępu do korekt GNSS oraz przekazanie informacji o monitoringu stacji referencyjnych realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Konferencja użytkowników MapInfo


organizator: Imagis SA
Konferencja przeznaczona jest zarówno dla dotychczasowych użytkowników oprogramowania MapInfo, jak również dla osób zainteresowanych analizami przestrzennymi. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia: • nowości w oprogramowaniu MapInfo, • wdrożenia GIS w administracji publicznej, • analizy przestrzenne dla ...

więcej

2020-10-12 |OTWOCK| Forum Bezzałogowych Systemów Latających


organizator: RoboKopter Technologies
Celem imprezy jest: • prezentacja szans i możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej bazujących na bezzałogowych systemów latających (BSL) w gospodarce, • rozpoznanie oczekiwanych przez użytkowników funkcjonalności BSL • wymiana doświadczeń, • integracja działań uczestników rynku, nawiązanie relacji pomiędzy ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie SGP o IIP


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, Komisja Spraw Zawodowych i Szkolenia
Seminarium szkoleniowe dotyczące nowych wyzwań w dziedzinie geodezji i kartografii w świetle ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze infrastruktury informacji przestrzennej. Tematyka obejmuje: zadania administracji, mapę zasadniczą, skutki nowych regulacji prawnych. Komunikat

więcej

2020-10-12 |BOBROWA K. BIAŁEGOSTOKU| Akademia Nowoczesnego Geodety


organizator: TPI
Program akademii obejmuje m.in.: • tajniki pomiarów GPS z sieciami ASG-EUPOS i TPI-NET, • integrację pomiarów tachimetrycznych i GPS, • korzystanie z tachimetrów jednoosobowych nowej generacji, • możliwości tachimetrów bezlustrowych dalekiego zasięgu, • automatyczne generowanie dokumentacji z ...

więcej

2020-10-12 |KATOWICE| Szkolenie o scaleniach


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie potrwa 8 godzin i poprowadzi je sędzia NSA w stanie spoczynku Eugeniusz Mzyk. Tematyka szkolenia obejmie m.in.: • cel i charakterystykę postępowania scaleniowego lub wymiennego, • wyjaśnienie pojęcia obszaru scalenia, • sporządzanie projektu scalenia lub wymiany gruntów, • wprowadzenie uczestników ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie SGP nt. pomiarów GPS


organizator: SGP (oddział Warszawa)
Szkolenie „Pomiary GPS – statyczne i RTK” obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Koszt: 250 zł (członkowie oddziału warszawskiego SGP – 180 zł). Szkolenie poprowadzą dr Jan Cisak i Łukasz Żak.

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Szkolenie SGP z klasyfikacji gruntów


Szkolenie w Nowohuckim Centrum Kultury zatytułowane „Klasyfikacja gruntów i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” poprowadzi Jan Bielański – były dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca na adres: asuryjak@op.pl. Koszt: 150 zł (90 zł dla członków ...

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Szkolenie „Co to jest GIS?”


organizator: Lockus
Program szkolenia zatytułowanego „Systemy Informacji Geograficznej dla początkujących. Co to jest GIS?” obejmuje tematykę: rodzajów i źródeł danych przestrzennych, wizualizacji danych, zastosowania GIS-u, oprogramowania dla GIS i dyrektywy INSPIRE. Spotkanie poprowadzą dr inż. Krystian Kozioł oraz dr inż. Artur Krawczyk. Koszt: 500 zł ...

więcej

2020-10-12 |PRUSZKÓW| Szkolenie SGP


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie i Koło Terenowe w Pruszkowie
Tematyka szkolenia obejmuje: 1. Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędów w ewidencji gruntów i budynków. 2. Ustalanie granic, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Szkolenie poprowadzi Irena Jarzyńska. Koszt 250 zł (członkowie SGP 180 zł).

więcej

2020-10-12 |POLSKA| Warsztaty on-line - MPZP w internecie


organizator: Procad
Bezpłatne szkolenie on-line dla urzędów zatytułowane „Plany miejscowe w internecie”. Oferowane przez Procad system służy do prezentowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz działek za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia przypisywanie danych opisowych (zdjęcia, dokumenty) do obszarów i obiektów oraz ...

więcej

2020-10-12 |POLSKA| Warsztaty on-line - MPZP w internecie


organizator: Procad
Bezpłatne szkolenie on-line dla urzędów zatytułowane „Plany miejscowe w internecie”. Oferowane przez Procad system służy do prezentowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz działek za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia przypisywanie danych opisowych (zdjęcia, dokumenty) do obszarów i obiektów oraz ...

więcej

2020-10-12 |SUWAŁKI| Szkolenie „Rozgraniczanie nieruchomości”


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. W programie prezentacje: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; • Przykład rozgraniczenia w trybie administracyjnym (wieś ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie SGP Oddział Warszawa


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Warszawa
Tematyka będzie obejmowała: • Postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędów w ewidencji gruntów i budynków. • Ustalenie granic, wznawianie znaków granicznych oraz przyjęcie granic nieruchomości do podziału. Spotkanie poprowadzi Irena Jarzyńska. Koszt 250 zł (dla członków SGP Oddział Warszawa 180 zł).

więcej

2020-10-12 |LUBLIN| Szkolenie z rozgraniczania nieruchomości


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie tradycyjnie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt to 369 zł (283 dla członków GIG). W programie m.n. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenia w trybie administracyjnym oraz przed sądem, wznawianie znaków granicznych i rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami.

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Jak udostępniać i wykorzystywać geoinformację w świetle obowiązującego prawa?


organizator: Biuro GEA
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i naukowców wykorzystujących informację przestrzenną. Na spotkaniu zostaną omówione prawne aspekty dostępu do informacji przestrzennej, dopuszczalny zakres jej wykorzystywania oraz skutki prawnych naruszeń w tym zakresie. Przedstawiona zostanie także ...

więcej

2020-10-12 |OLSZTYN| Szkolenie nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie wraz z zespołem rzeczoznawców Zarządu Głównego
Szkolenie dotyczy rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do PZGiK. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 120 zł.

więcej

2020-10-12 |KIELCE| Szkolenie SGP nt. standardów


organizator: SGP (oddział w Kielcach)
Spotkanie związane jest rozporządzeniem ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które weszło w życie 22 grudnia 2011 r. Poprowadzi je Grażyna Skołbania. Koszt: 170 zł (150 zł dla członków SGP, Oddziału Świętokrzyskiego).

więcej

2020-10-12 |LUBLIN| Szkolenie GIG „Rozgraniczanie nieruchomości”


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą tradycyjnie prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. Koszt: 369 zł brutto (282,9 zł dla członków GIG).

więcej

2020-10-12 |SZCZECIN| Szkolenie GIG „Rozgraniczanie nieruchomości”


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt: 369 zł brutto (282,9 zł dla członków GIG).

więcej

2020-10-12 |RYBNIK| Szkolenie z WINGiK-iem


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Spotkanie poświęcone bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji geodezyjnej. Naszkoleniezostali zaproszeni: śląski inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Mirosław Puzia, geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z powiatów: gliwickiego, rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego oraz z miast: Jastrzębie Zdrój, Żory i ...

więcej

2020-10-12 |CHORZÓW| Szkolenie GIG nt. rozporządzenia ws. standardów


organizator: Regionalny przedstawiciel Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Szkolenie poprowadzi śląski WINGiK Mirosław Puzia. Omawiane będzie nowe rozporządzeniu ministra SWiA z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W programie: ...

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Szkolenia z udostępniania i wykorzystywania geoinformacji


organizator: Biuro GEA
Program szkolenia pt. „Jak udostępniać i wykorzystywać informację przestrzenną (geoinformację) w świetle obowiązującego prawa?” obejmuje następującą tematykę: • kto jest dysponentem danych przestrzennych, • prawo dostępu do danych przestrzennych i procedury w tym zakresie, • prawa autorskie w odniesieniu do danych ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenia z udostępniania i wykorzystywania geoinformacji


organizator: Biuro GEA
Program szkolenia pt. „Jak udostępniać i wykorzystywać informację przestrzenną (geoinformację) w świetle obowiązującego prawa?” obejmuje następującą tematykę: • kto jest dysponentem danych przestrzennych, • prawo dostępu do danych przestrzennych i procedury w tym zakresie, • prawa autorskie w odniesieniu do danych ...

więcej

2020-10-12 |TORUŃ| Szkolenie „Nowe standardy geodezyjne”


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu, WINGiK
Szkolenie skierowane do geodetów regionu Pomorza i Kujaw oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej dotyczące rozporządzenia ministra SWiA z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych. Poprowadzi je Stanisław Zaremba – współautor rozporządzenia. Koszt: 70 zł. Zgłoszenia są przyjmowane ...

więcej

2020-10-12 |GDAŃSK| Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. W programie: • dokumentacja oraz czynności geodezyjno-prawne do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID (kolejowych); • procedury związane z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID (kolejowych); • porządkowanie ...

więcej

2020-10-12 |SZCZECIN| Rozgraniczanie nieruchomości


Spotkanie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. Koszt 369 zł brutto (zniżka dla członków Izby).

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie nt. standardów technicznych


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie poprowadzi Stanisław Zaremba, praktyk i wieloletni kierownik w instytucjach centralnych, współautor rozporządzenia ws. standardów. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji, firm i szkolnictwa. Zostaną na nim omówione zasady standaryzacji pomiarów według nowych uregulowań zawartych w rozporządzeniu ministra SWiA z dnia ...

więcej

2020-10-12 |Kraków| Szkolenie nt. standardów technicznych


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Spotkanie poprowadzi Stanisław Zaremba, praktyk i wieloletni kierownik w instytucjach centralnych, współautor rozporządzenia ws. standardów. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji, firm i szkolnictwa. Zostaną na nim omówione zasady standaryzacji pomiarów według nowych uregulowań zawartych w rozporządzeniu ministra SWiA z dnia ...

więcej

2020-10-12 |KIELCE| Szkolenie „Podziały i rozgraniczanie nieruchomości”


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Program obejmuje wykłady: • Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg. stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi. • Podziały nieruchomości. • ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie „Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei”


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Spotkanie poprowadzą prezes GIG Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec. W programie: • dokumentacja oraz czynności geodezyjno-prawne do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID (kolejowych); • procedury związane z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID (kolejowych); • porządkowanie ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Szkolenie z rozporządzenia ws. standardów


organizator: SGP (oddział w Warszawie)
Szkolenie „Obowiązujące przepisy prawne i techniczne w geodezji i kartografii w świetle postanowień rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.”. Poprowadzą je Witold Radzio i Stanisław Zaremba. Program obejmuje: • ogólne omówienie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i przekazywania tych pomiarów do pzgik ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Standardy techniczne w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Wykłady wygłoszą: • Stanisław Zaremba (Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK) – Osnowy pomiarowe sytuacyjne i wysokościowe, • Witold Radzio (radca prezesa GUGiK) – Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych sporządzania map do celów projektowych oraz pomiarów dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, ...

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| Co to jest Geoserver i Open Geospatial Consortium


organizator: Lockus
Oprogramowanie Geoserver umożliwia publikowanie i edycję danych przestrzennych z wykorzystaniem standardów OGC. Tematyka szkolenia obejmuje: • Geoserver – możliwości programu i środowisko pracy, • panel administracyjny – zarządzanie danymi przestrzennymi i usługami, • praca z danymi przestrzennymi – konfiguracja ...

więcej

2020-10-12 |GÓRA ŚW. ANNY| Warsztaty nt. skanowania laserowego


Opolski Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Fundacją Promocji Innowacji Gospodarczych zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone możliwościom wykorzystania skanowania laserowego.Odbędą się one 22 czerwca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Tematyka spotkania obejmuje dwa zagadnienia: „Nowoczesne metody pomiarów, modelowania i ...

więcej

2020-10-12 |KLEOSIN K. BIAŁEGOSTOKU| Warsztaty z technik pomiarowych Topcon 3D


organizator: TPI
Szkolenie ma przygotować firmy do obsługi inwestycji budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań pomiarowych. W programie przewidziano m.in.: • Prezentacje technologii laserowych, GPS, LPS, skanerów 3D w budownictwie i geodezji. • Omówienie systemów sterowania maszynami. • Warsztaty w terenie – każdy z uczestników ...

więcej

2020-10-12 |GDYNIA| Akademia Mobilnych Rozwiązań Metrologicznych


organizator: TPI
Podczas Akademii specjaliści z TPI pokażą, jak skutecznie skrócić czas pomiarów, przyspieszyć procesy kontroli oraz jak wykorzystać skanery laserowe i optyczne podczas prac pomiarowych. Zaprezentowane zostaną także rozwiązania przemysłowe marki Faro – trackery i ramiona pomiarowe używane w przemyśle.

więcej

2020-10-12 |BYDGOSZCZ| Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Szkolenie poświęcone opracowaniom geodezyjnym i formalnoprawnym dla dróg i kolei. Wystąpienia będą poświęcone m.in.: • dokumentacji oraz czynnościom geodezyjno-prawnym do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID; • procedurom związanym z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji ZRID; ...

więcej

2020-10-12 |LUBLIN| Szkolenie GIG


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka szkolenia dotyczyć będzie opracowań geodezyjnych i formalnoprawnych dla dróg i kolei. Wystąpienia będą poświęcone m.in.: • dokumentacji oraz czynnościom geodezyjno-prawnym do opracowań lokalizacyjno-projektowych oraz wydania decyzji ZRID; • procedurom związanym z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Warsztaty Community Maps


organizator: Esri Polska
Uczestnicy zapoznają się na nich z wybranymi aplikacjami platformy ArcGIS niezbędnymi do opracowywania danych. W dotychczasowych trzech edycjach zajęć wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących instytucje edukacyjne oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.

więcej

2020-10-12 |TORUŃ| Konkurs na najlepszą pracę magisterską


Druga edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu kartografii i geoinformacji. Organizatorzy: Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej UMK oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

więcej

2020-10-12 |POLSKA| GIS Day 2010


Tegoroczny GIS Day w Polsce odbędzie się w dziewięciu miastach. Planowane są sesje referatowe, warsztaty, wystawy, konkursy. Wszystko po to, by przybliżyć uczestnikom tematykę systemów informacji przestrzennej. Zaprezentowane zostaną rozmaite zastosowania technologii GIS-owych. GIS Day obchodzony jest na całym świecie. GIS Day jest ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Otwarte spotkanie Towarzystwa Lindleyowskiego


organizator: Towarzystwo Lindleyowskie
Będzie to pierwsze otwarte dla publiczności spotkanie Towarzystwa Lindleyowskiego „Societas Lindleiana”. W programie: wykład prezesa TL Ryszarda Żelichowskiego przybliżący dokonania Lindleyów oraz prezentacja celów i programu Towarzystwa.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Warsztaty nt. transferu technologii kosmicznych


organizator: Astri Polska
Spotkanie dotyczące Programu Transferu Technologii Kosmicznych ESA. Centralnym punktem będzie wystąpienie Franka Salzgebera, dyrektora Programu Transferu Technologii w ESA, który przedstawi przykłady technologii satelitarnych i naziemnych oraz możliwości ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Sympozjum GIG


Sympozjum „Problemy geodezyjne i formalno – prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”. Szczegółowy program: 10:30 -11:15 Uwarunkowania wynikające ze specustawy drogowej - mgr inż. Elżbieta Robaszkiewicz – Rada Ministra Infrastruktury 11:15-12:00 Problemy geodezyjno – prawne do rozwiązania na ...

więcej

2020-10-12 |GRODZISK MAZOWIECKI| Spotkanie dot. e-administracji


organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Geodezji i Kartografii)
Spotkanie w sprawie projektów kluczowych woj. mazowieckiego: baz wiedzy i e-administracji z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA, Park Marszałka Rydza-Śmigłego| Piknik naukowy


Na 15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik propozycje dla odwiedzających przygotowali: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (namiot nr 88) oraz wspólnie Zespół Historii Kartografii z PAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Lindleyowskie „Societas Lindleiana” (namiot nr 31). ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Dzień Technologii Geoprzestrzennych


organizator: Intergraph Polska
Konferencja połączona z prezentacją rozwiązań należących do grupy Hexagon firm: Intergraph, Leica Geosystems i ERDAS. W ramach konferencji przewidziano bloki tematyczne dla poszczególnych firm. Natomiast wystawa ma pokazać, co Intergraph, Leica Geosystems i ERDAS mają wspólnie do zaoferowania na rynku geomatyki. Wstęp wolny (po rejestracji).

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| Dzień Informacyjny 7. Programu Ramowego UE


organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Spotkanie odbędzie się w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarach „Przestrzeń kosmiczna”, „Bezpieczeństwo” oraz „Nauki społeczne” w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Przewidziano m.in. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki na temat współpracy Polski z Europejską Agencją ...

więcej

2020-10-12 |ŁÓDŹ| Szkolenie GIG „Rozgraniczanie nieruchomości”


organizator: GIG
Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości dla wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej. Spotkanie poprowadzą: prezes GIG Bogdan Grzechnik oraz Zenon Marzec. Zgłoszenia do 6 czerwca. Koszt udziału wynosi 499 zł (dla członów Izby 399 zł).

więcej

2020-10-12 |WROCŁAW| Spotkanie o standardach MPZP


Prezentacja standardu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Powiatu Wrocławskiego, opracowanego w ramach Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

więcej

2020-10-12 |BIELSK PODLASKI| Prezentacja sprzętu GPS


organizator: Geopryzmat
Każdy będzie miał możliwość wykonania pomiarów oraz przetestowania prezentowanych odbiorników GPS marki Ashtech, Carlson oraz South GPS. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominek oraz rabaty. Pokaz odbędzie się podczas Otwartego Zebrania Wyjazdowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku. Plakat

więcej

2020-10-12 |GDAŃSK| GIS Day na Politechnice Gdańskiej


organizator: Politechnika Gdańska
Sesja referatowa na temat różnych zastosowań systemów informacji geograficznej potrwa od 9:00 do 15:00. Zaplanowano również wiele konkursów z cennymi nagrodami oraz miniwarsztaty dla wszystkich chętnych, w czasie których będzie można zobaczyć, jak tworzy się od podstaw portale mapowe. W ramach Dnia GIS-u Esri Polska oraz koło naukowe ...

więcej

2020-10-12 |BYTOM| GIS Day w Bytomiu


organizator: Urząd Miasta Bytomia
Podczas sesji plenarnej zostaną poruszone następujące zagadnienia: • Udział regionalnych jednostek samorządowych w tworzeniu globalnej struktury danych przestrzennych. • Nowe inicjatywy oraz możliwości zastosowania technologii GIS-owych w świetle funkcjonowania ośrodków regionalnych. • Rola danych przestrzennych oraz ...

więcej

2020-10-12 |DZIAŁOSZYN (woj. dolnośląskie)| Odsłonięcie historycznego punktu triangulacyjnego


organizator: SGP
Rekonstrukcja punktu triangulacyjnego Działoszyn – Koenigshein w gminie Bogatynia (powiat zgorzelecki) została wykonana dzięki staraniom Stowarzyszenia Geodetów Niemieckich z Landu Saksonia i Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a także pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii. Uroczystość rozpocznie się w Działoszynie o godz. ...

więcej

2020-10-12 |POZNAŃ| GIS Day na UAM w Poznaniu


organizator: Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów
Hasłem dziesiątego GIS Day będzie „GIS - miasto - człowiek”, czyli wykorzystanie GISu w przestrzeni miejskiej, ale również w życiu człowieka po za miastem. REferaty wygłoszą przedstawiciele instytucji i firm: Esri, Systherm Info, ZTM Warszawa, Trail.pl, WINGIK, Leica Geosystems, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| GIS Day na WAT


organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Podczas spotkania przedstawiciele producentów oprogramowania GIS, administracji oraz wojska zaprezentują zastosowania oraz kierunki rozwoju tych systemów, przede wszystkim w geodezji i wojsku. Przewidziano także warsztaty z zaawansowanej obsługi programu GeoMedia. Wstęp wolny, osoby spoza WAT oraz chętni do udziału w warsztatach proszeni są o ...

więcej

2020-10-12 |KRAKÓW| GIS Day w Krakowie


organizator: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy
Gospodarzem imprezy będzie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. GIS Day odbędzie się pod hasłem „W poszukiwaniu wody...”, a przygotowany program jest skierowany do wszystkich. Dla najmłodszych uczestników przygotowano wiele atrakcji, w tym opowieści o wodzie, konkursy z nagrodami i warsztaty. Nieco starszych uczniów ...

więcej

2020-10-12 |TORUŃ| GIS Day w Toruniu


organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zaproszeni prelegenci przyjadą zarówno z instytucji krajowych (GUGiK, GRID), regionalnych (RDLP, Urząd Marszałkowski), jak i lokalnych (Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Miasta Torunia). Reprezentowane będą także krajowe (Esri Polska, Czerski Trade) i zagraniczne firmy komercyjne (Fly Eye z Wielkiej Brytanii oraz Aibotix z Niemiec). Uczestnicy ...

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim


organizator: Uniwersytet Warszawski
W programie: sesje referatowe, warsztaty komputerowe, pokazy sprzętu, konkursy i sesje posterowe. W tym roku zaproszono również uczniów szkół ponadgimnazjalnych; przygotowano dla nich wiele gier i konkursów, a także pokazy i prelekcje.

więcej

2020-10-12 |LUBLIN| GIS Day w Lublinie


organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
W programie wykłady oraz konkursy „Na najciekawszą mapę cyfrową” oraz „Quiz z ortofoto”.

więcej

2020-10-12 |ŁÓDŹ| GIS Day w Łodzi


organizator: Uniwersytet Łódzki
Dzień GIS-na Uniwersytecie Łódzkim organizują: Wydział Nauk Geograficznych (Instytut Geografii Miast i Turyzmu) oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM).

więcej

2020-10-12 |SOSNOWIEC| GIS Day w Sosnowcu


organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich.

więcej

2020-10-12 |SZCZECIN| GIS Day w Akademii Morskiej w Szczecinie


organizator: Katedra Geoinformatyki Akademii Morskiej
W programie m.in.: warsztaty zatytułowane „Python scripting. Zaprogramuj ArcGISa” oraz pokaz pojazdu przeznaczonego bo mobilnego skaningu laserowego.

więcej

2020-10-12 |WARSZAWA| GIS Day na SGGW


organizator: SGGW
Wykłady i konkurs

więcej

823 rekordy, strona 1 z 9
1 2 3 4 5 ... 7 ... » »»

BANNER 450px (middle_bottom_1)

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama
BANNER 160px (right_left_1)

BANNER 160px (right_right_1)

BANNER 160px (right_left_2)

BANNER 160px (right_right_2)

BANNER 160px (right_left_3)

BANNER 160px (right_right_3)
BANNER 810px (middle_bottom_main_1)
BANNER 1340px (bottom_1340)
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

-Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
-Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
-GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
-GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny) Anna Wardziak (sekretarz redakcji) Jerzy Przywara Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty) Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl) Damian Czekaj Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn RSS