BANNER 1340px (empty)
BANNER 1340px (max_top)
wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
BANNER 1340px (winieta)
BANNER 450px (small winieta)
BANNER 160px (left_0)
BANNER 160px (left_1)
DRONY DLA GEODETY
DRONY DLA GEODETY
NAWI
NAWI
NIWELATORY
NIWELATORY
TACHIMETRY
TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE
SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN
BENTLEY GEOMAGAZYN
BANNER 160px (buttony_po_lewej)


BANNER 450px (middle_top_1)
BANNER 810px (middle_top_1_810)

Darmowe publikacje


Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (III wydanie)

Książka zawiera podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestrów publicznych, które zawierają dane przestrzenne, m.in.: powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy pozwoleń na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji adresowej, rejestru mienia komunalnego i wielu innych przydatnych rejestrów. W publikacji przedstawiono w przystępny sposób przydatne treści natury ogólnej dotyczące funkcjonowania prowadzonego przez GUS rejestru TERYT, modeli danych przestrzennych, metadanych czy zasad działania płatności internetowych, które są podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych. III wydanie wzbogacono m.in. o dodatki:
• Numeracja adresowa – prowadzenie i wykorzystanie.
• Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.
• Księgi wieczyste.

W formie papierowej książkę można nabyć w księgarni Geoforum.pl

pobierz plik (30,1 MB)

Systemy informacji przestrzennej z QGISSystemy informacji przestrzennej z QGIS, część I i II, podręcznik akademicki, część I i II, podręcznik akademicki

Podręcznik autorstwa Roberta Szczepanka z Politechniki Krakowskiej przybliżający obsługę popularnego otwartego oprogramowania GIS-owego QGIS (dawniej Quantum GIS). Jest to gotowy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla osób prowadzących zajęcia z podstaw geoinformatyki na wyższych uczelniach, a także przez osoby chcące samodzielnie nauczyć się pracy z systemami mapowymi. Dane wykorzystane w ćwiczeniach dostępne są na dedykowanej stronie QGIS Polska. Podręcznik obejmuje takie zagadnienia, jak: praca z danymi wektorowymi i rastrowymi, analizy przestrzenne, redakcja map, bazy danych przestrzennych i tworzenie portali internetowych.

W formie papierowej książkę można nabyć w księgarni Geoforum.pl

Geoinformacja zmienia nasz światGeoinformacja zmienia nasz świat

Koncepcja książki „Geoinformacja zmienia nasz świat” została opracowana przez Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz GUGiK. W skład rady eksperckiej przygotowującą tę publikację weszli: prof. Alina Maciejewska (przewodnicząca), Maria Andrzejewska, Adam Augustynowicz, prof. Elżbieta Bielecka, Piotr Brzeski, prof. Jacek Kozak, Krzysztof Mączewski, Ewa Sikora, dr hab. Przemysław Śleszyński, Robert Widz oraz dr Ewa Wysocka.

W książce poruszono takie zagadnienia, jak: powiatowy zasób geodezyjny, otwieranie danych przestrzennych, wdrażanie dyrektywy INSPIRE, wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystanie IIP w planowaniu przestrzennym czy dobre praktyki w zakresie IIP.

pobierz plik (16,3 MB)

Monografia GBDOTRola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce

Monografia opracowana pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, oraz dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. PW., poświęcona rezultatom projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania. Składa się z części poświęconych: historii opracowań topograficznych w kraju i na świecie, ogólnej koncepcji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), sposobach wykorzystania BDOT10k w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, możliwościom zastosowania BDOT10k oraz kierunkom rozwoju baz danych topograficznych w Polsce.

pobierz plik (92,6 MB)

Geomatyka w Lasach Państwowych

Pierwsza część zawiera omówienie teoretycznych podstaw wszystkich dziedzin geomatyki, które znajdują się w kręgu zainteresowania leśnictwa w Polsce, a więc: • informacje podstawowe z zakresu geomatyki, • wiedza na temat powstawania i budowy leśnej mapy numerycznej, • analizy przestrzenne i metody prezentacji kartograficznej, • wiedza z zakresu teledetekcji i fotogrametrii, • systemy nawigacji satelitarnej, • wykorzystywanie danych przestrzennych w różnych dziedzinach działalności leśnej.
Druga część ukierunkowana jest przede wszystkim na wykorzystanie praktyczne geomatyki w nadleśnictwie. Publikacja nosi często charakter instrukcyjny i podpowiada, jak praktycznie rozwiązać niektóre problemy geomatyczne w tematach: • powiązania LMN z PZGiK, • pracy z LMN, • wykorzystania w praktyce NMT, • korzystania z danych teledetekcyjnych, • prawidłowego wykonywania pomiarów GPS w lesie, • stosowania geomatyki w zarządzaniu kryzysowym w LP.

pobierz część I (13,7 MB) i część II (14,6 MB)

GIS w badaniach przyrodniczychGIS w badaniach przyrodniczych

Autorem publikacji jest Jacek Urbański z Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ona elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Znajdziemy w niej nie tylko podstawowe informacje o systemach informacji geograficznej oraz ich wykorzystaniu w badaniach przyrodniczych, ale także konkretną wiedzę o analizach rastrowych i wektorowych, analizowaniu numerycznych modeli terenu, modelowaniu hydrologicznym, analizach krajobrazowych czy o modelowaniu geostatystycznym.

pobierz plik (11,0 MB)

Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowiskoSystemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

W monografii autorstwa Krzysztofa Pysznego i Czesława Przybyły poddano analizie 606 prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa wielkopolskiego opiniowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2009-2014. Celem badań było stworzenie narzędzia, które będzie można wykorzystać do zobiektywizowania procesu oceny przydatności terenu pod wyznaczone funkcje zagospodarowania. Jego zastosowanie ma ułatwić i jednocześnie skrócić proces oceny stanu środowiska.

W pracy podjęto próbę stworzenia autorskiego modelu GIS, który może służyć jako narzędzie wspierające proces planowania przestrzennego, a także zweryfikowano ten model w oparciu o analizę studium przypadku gminy Komorniki. W monografii zbadano również obecny stopień wykorzystania narzędzi GIS i baz danych przestrzennych w tego typu zastosowaniach.

pobierz plik (15,1 MB)

Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy NoteckiejPlanowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej

Autorami publikacji są Czesław Przybyła, Mariusz Sojka, Rafał Wróżyński oraz Krzysztof Pyszny. W pracy przedstawiono, jak można wykorzystać modelowanie GIS w planowaniu małej retencji na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka – obszaru wyjątkowego i cennego, ale równocześnie bardzo ubogiego w wody.

Systemowe podejście zaprezentowane w tej monografii pozwoliło wskazać obszary o największych deficytach wody i zaproponować działania, których wdrożenie wpłynie na efektywne zwiększenie zdolności retencyjnych puszczy. Na potrzeby pracy przygotowano autorski model GIS GeoRELE v.1.0., który wykorzystuje potencjał informacyjny najnowszych danych przestrzennych, głównie pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) oraz bardzo szczegółowych baz danych znajdujących się w zasobach Lasów Państwowych.

pobierz plik (31,5 MB)

Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych

Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Gotliba, Adama Iwaniaka i Roberta Olszewskiego. Przedstawiono w niej budowę infrastruktury danych przestrzennych i jej standardów. Szczegółowo ukazano bazy danych referencyjnych – TBD, VMap L2 oraz możliwości ich uspójnienia w zakresie modelu pojęciowego, numerycznego modelu terenu i metadanych.

pobierz plik (4,24 MB)

Sposób na „pięćdziesiątkę”, czyli jak uzyskać nową jakość, wykorzystując dane z zasobu geodezyjno-kartograficznego

Artykuł opublikowany na łamach miesięcznika GEODETA 4/2007. Autorzy – Joanna Bac-Bronowicz, Bartosz Bielawski, Arkadiusz Kołodziej, Paweł J. Kowalski i Robert Olszewski – opisują w nim częściowe wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu celowego KBN nr 6 T12 2005C/06552.

Skąd wziąć dzisiaj mapę w skali 1:50 000? Czy potencjalny użytkownik skazany jest na stare opracowanie w układzie 1965? Na analogową wojskową „pięćdziesiątkę”? A może na tzw. wyjście kartograficzne z bazy VMap L2 pierwszej edycji? Zdaniem autorów istnieją inne rozwiązania.

pobierz plik (0,96 MB)

W obie strony – możliwości wykorzystania bazy VMap L2+ do przyspieszenia budowy TBD

Artykuł opublikowany na łamach miesięcznika GEODETA nr 5/2007. Autorzy – Paweł Pręcikowski, Dariusz Gotlib i Robert Olszewski – opisują cząstkowe wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu celowego KBN nr 6 T12 2005C/06552.


W wielu krajach referencyjne bazy danych topograficznych są kluczowym komponentem infrastruktury informacji przestrzennej. Budowę takiej bazy rozpoczęto w Polsce w 2003 roku, jednak ze względów ekonomiczno-organizacyjnych pozyskane dotąd dane pokrywają zaledwie 10% powierzchni kraju. Przy połączeniu wysiłków służby cywilnej i wojskowej prace te mogłyby być znacznie przyspieszone.

pobierz plik (0,82 MB)


BANNER 450px (middle_bottom_1)
reklama
BANNER 160px (right_left_1)

BANNER 160px (right_right_1)

BANNER 160px (right_left_2)

BANNER 160px (right_right_2)

BANNER 160px (right_left_3)

BANNER 160px (right_right_3)
BANNER 810px (middle_bottom_main_1)
BANNER 1340px (bottom_1340)
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

-Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
-Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
-GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
-GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny) Anna Wardziak (sekretarz redakcji) Jerzy Przywara Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty) Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl) Damian Czekaj Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn RSS