wiadomościmapa firmPrenumerata GEODETYReklamaKontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
blog

Artykuły: ASG-EUPOS i wyznaczanie pozycji
Unknown column 'b.id_eupos_type' in 'where clause'

SELECT b.id_eupos, b.title , b.subtitle, b.author , b.text as description , b.picture ,b.file ,b.comments ,CONCAT(COALESCE(e.number_month,ge.number_month),' (',COALESCE(e.number_total,ge.number_total) ,')') as number ,COALESCE(e.date,ge.date) as date FROM zzz_eupos b left join zzz_geo_edition ge on b.id_edition=ge.id_geo_edition left join zzz_edition e on b.id_edition=e.id_edition WHERE b.is_visible=1 and b.id_eupos_type='1' ORDER BY sort_order desc,id_eupos desc