BANNER 1340px (empty)
BANNER 1340px (max_top)
wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
BANNER 1340px (winieta)
BANNER 450px (small winieta)
BANNER 160px (left_0)
BANNER 160px (left_1)
DRONY DLA GEODETY
DRONY DLA GEODETY
NAWI
NAWI
NIWELATORY
NIWELATORY
TACHIMETRY
TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE
SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN
BENTLEY GEOMAGAZYN
BANNER 160px (buttony_po_lewej)


BANNER 450px (middle_top_1)
BANNER 810px (middle_top_1_810)

Uprawnienia geodezyjne


Po co mi uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe wcale nie są niezbędne, by wykonywać obowiązki geodety czy kartografa. Sporo wykonawców w kraju z powodzeniem funkcjonuje bez nich. Posiadanie uprawnień wiąże się jednak z konkretnymi korzyściami. Przede wszystkim dokument ten pozwala na większą samodzielność, tj. wykonywanie określonych prac bez nadzoru geodety/kartografa z uprawnieniami, a to przekłada się chociażby na wyższe zarobki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie uprawnień zawodowych jest niezbędne do wykonywania „samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii”. Rozumie się przez to:
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Podstawy prawne

Bodaj pierwszym krajowym aktem prawnym regulującym uprawnienia do pomiaru granic były wydane przez króla Kazimierza Wielkiego statuty wiślickie – określały one tryb powoływania tzw. komorników granicznych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ustawa z 1925 roku o mierniczych przysięgłych wprowadziła wymieniony w tytule zawód mierniczego, którego wykonywanie wymagało zdobycia państwowych uprawnień. Instytucja mierniczego przysięgłego została formalnie zlikwidowana niedługo po wojnie, w 1952 roku. Uprawnienia zawodowe w kształcie zbliżonym do dzisiejszego wprowadził ujednolicony tekst ustawy o wykonywaniu niektórych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej z 21 lipca 1983 r. Przewidywał on, że uprawnienia będą nadawane przez specjalnie powołaną komisję w jednym z 7 zakresów. Następnie (w 1989 roku) regulacje te przeniesiono do Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które to po kilku nowelizacjach obowiązują do dziś.

Szerzej z historią regulowania zawodu geodety w Polsce można zapoznać się w artykułach „Od żerdnika do” oraz „Od mierniczego do uprawnionego”.

Obecnie nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii regulują dwa akty:

Zakresy uprawnień

W obiegu prawnym funkcjonują następujące zakresy uprawnień geodezyjnych i kartograficznych (pierwsze dwie cyfry oznaczają rok wprowadzenia danego zakresu, a trzecia – numer zakresu):

 • 841 – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników
 • 842 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • 843 – geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 844 – geodezyjna obsługa inwestycji
 • 845 – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • 846 – szacowanie nieruchomości gruntowych
 • 847 – fotogrametria naziemna
 • 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 892 – rozgraniczanie, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych
 • 893 – geodezyjne pomiary podstawowe
 • 894 – geodezyjna obsługa inwestycji
 • 895 – geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • 896 – redakcja map
 • 897 – fotogrametria i teledetekcja
 • 912 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Obecnie uprawnienia nadawane są w siedmiu zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

BANNER 450px (middle_bottom_1)
reklama
BANNER 160px (right_left_1)

BANNER 160px (right_right_1)

BANNER 160px (right_left_2)

BANNER 160px (right_right_2)

BANNER 160px (right_left_3)

BANNER 160px (right_right_3)
BANNER 810px (middle_bottom_main_1)
BANNER 1340px (bottom_1340)
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

-Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
-Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
-GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
-GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny) Anna Wardziak (sekretarz redakcji) Jerzy Przywara Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty) Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl) Damian Czekaj Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn RSS